http://v.dance365.com/20180504/547.html

孙振敏——如何在1年内招聘130名老师?

28

3人已购

购买

孙振敏
分享题目:如何在1年内招聘130名老师?
头衔:榴娃舞蹈学校校长

课程大纲:
1.招聘的背景前提
2.招聘前期准备的四个基础点
3.招聘的两条有效途径
4.选育用留的三要点

------------------------------------------------------------------------
客服电话:400-808-1758 咨询微信:wudaodance
咨询时间:(9:00-22:00)22:00以后统一通过加微信留言次日回复 更多收起

加载更多

咨询热线

400-808-1758